Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมร่วมพิธีบวงสรวงจุดรวมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

pll_content_description

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จุดที่ 2 ศาลหลักเมือง โดย… นายสำรวย เกษกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี
และ เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีบวงสรวงจุดรวมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เนื่องในโอกาส การจัดงานวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภูครบรอบ 26 ปี โดย..นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP