Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

pll_content_description

ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นางสาวเมตตา  อุดมคำ นักวิชาการแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

TOP