Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู

pll_content_description

 วันที่ 27 ก.พ. 2560 เวลา 13.30 น. นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฯ โดย…นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม

 

TOP