Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวอรนุช จันทรชิต แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาววรัศม์ฐา อุปแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำงบปีประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีส่วนราชการต่างๆ ออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่เป้าหมายตามแผนออกหน่วยบริการ ในการนี้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP