Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรือนนอน แดน 5 ณ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

pll_content_description

 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ  เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรือนนอน แดน 5 ณ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู โดย…นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิด

TOP