Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะเดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อุดรธานี บึงกาฬ เลย ห

pll_content_description

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ  เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวเมตตา  อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน ดังนี้
…นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะเดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อุดรธานี บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม ศาลากลางชั้น 5 จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการเตรียมการด้วย 

  
  

   
  
TOP