Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

pll_content_description

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาววรัศม์ฐา อุปแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่7/2566 ในการนี้ นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

TOP