Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหนองบัวลำภู

pll_content_description

วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.15 น. นายอำนาจ  เชิงไว  แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหนองบัวลำภู และลงนามMOU การดำเนินงาน

ตาม พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.คุ้มครองสุขภาพ

ผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

โดย…นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.นภ. เป็นประธาน 

 

 

 

 

TOP