Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร – ยอดเพชร ประจำปี 2560 TO BE NUMBER ONE

pll_content_description

 นวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00น.

 นวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00น. นายอำนาจ  เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร – ยอดเพชร ประจำปี 2560 ซึ่งได้เยี่ยมชมสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ประสานงานเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ห้องศูนย์ยาเสพติด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฯ ห้องประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดฯ และเดินทางต่อไปยังโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
   
 
 
 
 
 
 
TOP