Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

pll_content_description

นางสาวอรนุช จันทรชิต แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และ นางสาววรัญญา หลวงจันทะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เพื่อดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุ่งภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในการนี้  นายสุวิทย์  จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

TOP