Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30. 16.30 น. นายอำนาจ  เชิงไว  แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมแรงานจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
 
 

TOP