Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

ร่วมปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งมอบเงินค่าอาหาร และวุฒิบัตร ให้กับผู้จบการฝึกอาชีพ หลักสูตร การปูกระเบื้อง การประกอบอาหารไทย และ การถักเปลด้วยเศษผ้า

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และนางสาวเมตตา อุดมคำ ผู้ช่วยแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งมอบเงินค่าอาหาร และวุฒิบัตร ให้กับผู้จบการฝึกอาชีพ หลักสูตร การปูกระเบื้อง การประกอบอาหารไทย และ การถักเปลด้วยเศษผ้า ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านอ่างทอง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP