Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

ร่วมประชุมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดย… พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ เป็นหัวหน้าคณะ สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก นายเกียว แก้วสุทอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตาม รวมทั้งหมด 15 คน และ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต้อนรับ

 

TOP