Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2563 พร้อมอำลา ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4

pll_content_description

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และนางพิชญา บรรจงอักษร สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2563 พร้อมอำลา ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม

TOP