Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวสำภู ได้มอบหมายให้ นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ.2566 –2570

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 -16.00 น.นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวสำภู

ได้มอบหมายให้ นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ.2566 –2570 โดยมีนายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูฟ้า โรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

TOP