Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวสำภู ได้มอบหมายให้ นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่บรรยาให้ความรู้ และปิดโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08.30 -16.00 น.นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวสำภู ได้มอบหมายให้ นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่บรรยาให้ความรู้ และปิดโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเสริมสร้างรายได้ทุกกลุ่มคน หลักสูตรการแปรรูปเนื้อหมู และการขายสินค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2565 ณ บ้านโคกใหญ่ ตำบล โคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีแรงงานนอกระบบผ่านการฝึก จำนวน 16 คน

 

TOP