Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบให้ นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่อง (story telling) ครั้งที่ 6 ผ่านระบบ Zoom เรื่อง “หลักเกณฑ์/วิธีการใหม่เพื่อขึ้นบัญชีตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน”

pll_content_description

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่อง (story telling) ครั้งที่ 6 ผ่านระบบ Zoom เรื่อง “หลักเกณฑ์/วิธีการใหม่เพื่อขึ้นบัญชีตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน” ทั้งนี้ นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบให้ นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP