Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการตรวจแบบบูรณาการฯ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 แห่ง

pll_content_description

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการตรวจแบบบูรณาการฯ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 แห่ง
ณ บริษัท ไชโย 2001 จำกัด ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
และ หจก.รุ่งพร ค้าไม้ จำกัด ตำหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
TOP