Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยนายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference

pll_content_description

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยนายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ กิจกรรมโครงการของกระทรวงแรงงาน โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุม ดังกล่าว ณ ห้องประชุมแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP