Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ขึ้น15 ค่ำ เดือน 7)

pll_content_description

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 06.30 น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานพีธีฝ่ายฆราวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัดตาหารแต่พระภิกษุสงฆ์ โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ขึ้น15 ค่ำ เดือน 7) ทั้งนี้ นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดป่าศิลาวาส บ้านดินทรายอ่อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวนา อำเกอเมืองหนองบัวลำภู

TOP