Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการตรวจแบบบูรณาการฯ เพื่อชี้แจงแนวทางและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน รับฟังอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำกฎหมายด้านแรงงาน จำนวน 2 แห่ง

pll_content_description

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการตรวจแบบบูรณาการฯ เพื่อชี้แจงแนวทางและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน รับฟังอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำกฎหมายด้านแรงงาน จำนวน 2 แห่ง ณ บริษัท ต้อนทอง ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู และ หจก.รุ่งเรืองวังสะพุงซุปเปอร์สโตร์ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลการตรวจเยี่ยมดังกล่าวไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

TOP