Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน  แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาววาสนา วิริยจารี นักวิชาการแรงงาน ร่วมลงพื้นที่เพื่อร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน

pll_content_description

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.นายปรีชา ดวงเงิน  แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาววาสนา วิริยจารี นักวิชาการแรงงาน ร่วมลงพื้นที่เพื่อร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน จำนวน 4 แห่ง ลูกจ้างในสถานประกอบการจำนวน 12 คน โดยอาสาสมัครแรงงานอำเภอศรีบุญเรือง ณ ตำบลหันงาม  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

TOP