Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู ระดับยอดเพชร

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู ระดับยอดเพชร ทั้งนี้นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

TOP