พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2558.pdf

sites/nongbualamphu.mol.go.th/files/aephnptibatikaardaanaerngngaan_0.pdf

ข้อมูลแผน ปี 2558 (งบจังหวัด).pdf

sites/nongbualamphu.mol.go.th/files/khmuulaephnpii__2558ngbcchanghwad_0.pdf

ข้อมูลแผน ปี 2558 (งบอื่นๆ)..pdf

sites/nongbualamphu.mol.go.th/files/khmuulaephnpii__2558ngbuuen_0.pdf

ข้อมูลแผน ปี 2558 (รวมงบ).pdf

sites/nongbualamphu.mol.go.th/files/khmuulaephnpii__2558rwbngb_0.pdf

ข้อมูลแผน ปี 2558 (ศพจ.).pdf

sites/nongbualamphu.mol.go.th/files/khmuulaephnpii__2558sphcch._0.pdf

ข้อมูลแผน ปี 2558 (สจจ.).pdf

sites/nongbualamphu.mol.go.th/files/khmuulaephnpii__2558scchcch._0.pdf

ข้อมูลแผน ปี 2558 (สปจ.).pdf

sites/nongbualamphu.mol.go.th/files/khmuulaephnpii__2558spcch._0.pdf

ข้อมูลแผน ปี 2558 (สรจ.).pdf

sites/nongbualamphu.mol.go.th/files/khmuulaephnpii__2558srcch._0.pdf

ข้อมูลแผน ปี 2558 (สปจ.).pdf

sites/nongbualamphu.mol.go.th/files/khmuulaephnpii__2558sskh._0.pdf

ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร.pdf

sites/nongbualamphu.mol.go.th/files/khantn_phrb.khmuulkhaawsaar_2.pdf

ไฟล์แนบขนาด
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540.pdf119.57 KB