แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ ชมรม To Be Number One ต้นแบบระดับยอดเพชรปี 2562

 วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ ชมรม To Be Number One ต้นแบบระดับยอดเพชรปี 2562 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดย... นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม