หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมมอบเงินสิทธิประโยชน์

 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 11.50 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมมอบเงินสิทธิประโยชน์ ที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภูให้กับภรรยาและบุตรชายของ         นายหนูฤทธิ์ ไชยสิงห์ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบั้งไฟระเบิด ที่ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ดังต่อไปนี้

1 เงินค่าทำศพ เป็นเงิน 20,000 บาท

2 เงินบำเหน็จชราภาพเป็นเงิน 2,374.85 บาท

3 เงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงิน 2,000 บาท

โดย.. นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานมอบเงินสิทธิประโยชน์ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู