ร่วมโครงการ จิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ จิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณบริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดย... นายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี