อัตราค่าจ้างขึ้นต่ำ ปี 2561 (ฉบับที่ 9) ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

วันที่: 
Thu, 2018-04-19 (ทั้งวัน)