ภารกิจกระทรวงแรงงาน

สาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย ประชารัฐรวมใจ พัฒนาหนองบัวลำภู

วันที่: 
Mon, 2016-09-05 (ทั้งวัน)

 

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อ"สถานการณ์และดัชนีชี้วัดด้านแรงานฯ"