ภารกิจกระทรวงแรงงาน

คู่มือปฏิบัติงานของสรจ. ประจำปีงบประมาณ 2559

ไฟล์แนบขนาด
khuumuuekaarptibatingaan_pii_2559.pdf2.56 MB

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อ"สถานการณ์และดัชนีชี้วัดด้านแรงานฯ"