เชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่: 
Mon, 2015-11-23 (ทั้งวัน)

 

 

<a href="http://web.ocsc.go.th/forking" ><img src="http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/field/image/forking-create-02-tn.jpg" /></a>