สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมขับเคลื่อน วาระมหาดไทยใสสะอาด ปี 2558 กิจกรรม รณรงค์ "ไม่ให้ ไม่รับ"

วันที่: 
Tue, 2015-04-07 (ทั้งวัน)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปรามการทุจริต

 และประพฤติมิชอบในภาครัฐ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ ขับเคลื่อน วาระมหาดไทยใสสะอาด ปี 2558 ในครั้งนี้