สรจ. หนองบัวลำภู เตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเข้าประกวดระดับภาคดีเด่น

วันที่: 
Wed, 2015-01-07 (ทั้งวัน) - Tue, 2020-01-07 (ทั้งวัน)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมบูรณ์  โอฬารกิจเจริญ และคณะหัวหน้าส่วนราชสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด ที่จะเข้าร่วมประกวด ประเภทดีเด่นระดับภาค ในวันที่ 19 มกราคม 2558 นี้