ประชาสัมพันธ์และร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "OTOP ไทยก้าวไกลสู่อาเซียนสร้างความสุขและรอยยิ้มให้คนไทยที่หนองบัวลำภูอย่างยั่งยืน"

วันที่: 
Wed, 2014-07-09 (ทั้งวัน)

             ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดจัดงาน "OTOP ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน สร้างความสุขและรอยยิ้มให้คนไทยที่หนองบัวลำภูอย่างยั่งยื่น" ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณตลาดนัดคลองถม ข้างตลาดสดแม่สำเนียง ถนนหนองบัวลำภู - เลย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คูหา โดยจัดให้มีการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP/SMEs อาหารเด่นของจังหวัดและของดีจากทั่วทุกภาค รวมทั้งสินค้าเกษตร ไม้ดอก ไม้ประดับ สินค้าโรงงานอุตสาหกรรม สินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน การแสดงดนตรี คอนเสิร์ตสร้างความสุขและรอยยิ้มให้คนไทย ตลอด ๔ วัน  โทร . ๐๔๒-๓๑๒-๐๑๗

 

ไฟล์แนบขนาด
1407091138180001.JPG2.69 MB