ข่าวสารตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำแหน่งงานว่าง ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557