ภารกิจกระทรวงแรงงาน

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดหนองบัวลำภู/ทั่วประเทศ

 

ไฟล์แนบขนาด
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ.pdf192.08 KB

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อ"สถานการณ์และดัชนีชี้วัดด้านแรงานฯ"